Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Świetlica socjoterapeutyczna

 
Nasza fundacja prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 54a.

Zapraszamy dzieci szkół podstawowych w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17 – 19.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Olsztyna i okolic, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
Naszym celem jest:
• zapewnienie opieki wychowawczej, opieka po zajęciach szkolnych,
• łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
• udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
• tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
• eliminowanie zaburzeń zachowania,
• prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
• nauka poprzez zabawę, czyli aktywizujące metody nauczania

Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą kompleksową pomoc dzieciom do niej uczęszczających.
W ramach programu realizowanego przez placówkę prowadzone są następujące działania na rzecz podopiecznych świetlicy i ich rodzin:
• stała opiekę pedagogów i psychologów,
• pomoc w odrabianiu lekcji oraz w uzupełnianiu braków szkolnych,
• rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań poprzez udział w warsztatach tematycznych,
• zajęcia tematyczne: plastyczne, kulinarne, taneczne i muzyczne, gry, zabawy, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
• zajęcia socjoterapeutyczne
• stały dostęp do internetu,
• zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia relaksacyjne,
• półkolonie letnie i zimowe

Dysponujemy lokalem wyposażonym w niezbędne pomoce naukowe oraz przystosowanym do prowadzenia zajęć.
Nasza kadra jest znakomicie przygotowana do pracy z dziećmi oraz prowadzenia zajęć tematycznych.

Jesteśmy również otwarci na wszystkie propozycje.

Wszelkie informacje oraz zapisy do placówki: tel. 508 234 200

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

Serdecznie zapraszamy!
Webmaster: virtualmedia.pl